Nasz zespół

Zarząd Fundacji

Realizujemy zadania statutowe
Marta Wróbel
Marta Wróbel
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Animator kultury i filolog, od 2001 r. związana z organizacjami pozarządowymi, pasjonat tematyki związanej z Izraelem i dialogu polsko-izraelskiego.

Emil Onyszczuk
Emil Onyszczuk
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Od lat związany z Fundacją Nadzieja dla Przyszłości i Kościołem Chwały. Z zawodu makler papierów wartościowych, uczestniczył w wielu transakcjach i prywatyzacjach na rynku kapitałowym. W Fundacji odpowiada za sprawy finansowe. Wraz z żoną i dwójką dzieci mieszka w Warszawie.

Rada Fundacji

Janusz Szarzec
Janusz Szarzec
PRZEWODNICZĄCY RADY

Nauczyciel Słowa Bożego, pastor w Kościele Chwały, dziekan szkoły biblijnej i mówca konferencyjny, wywierający wpływ na wiele pokoleń młodych liderów.

Adam Bartos
Adam Bartos
CZŁONEK RADY

Wieloletnie doświadczenie w branży IT, od niedawna niezależny biznesmen, od ponad 20 lat aktywnie zaangażowany w pracę Kościoła Chwały. Żonaty, dwie wspaniałe córy.

Ewa Gnatowska
Ewa Gnatowska
CZŁONEK RADY

Wieloletni nauczyciel akademicki, obecnie risk manager na rynku kapitałowym, od 20 lat czynnie zaangażowana w Kościele Chwały.

Zespół Wydawniczy

Aleksandra Nikodem
Anna Brzezińska
Maria Brzezińska
Tomasz Wasiak

wydawnictwo@ndp.org.pl

Redakcja Głosu Przebudzenia

redakcja@glosprzebudzenia.pl